Dati anac dal 2021 in poi

Dati ANAC 2020

Dati ANAC 2019

Dati ANAC 2018

Dati ANAC 2017

Dati ANAC 2016

Dati ANAC 2015

Dati ANAC 2014

Dati ANAC 2013